среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych przypadków.

Stawianie ogrodzenia plastykowe na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie nie licząc kilku wypadków.

Plot Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastyku na plot i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenia plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, jak projektowane plot plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy planowane ploty plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий