среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż głazy ogrodzenie te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało wprawnym ��lepiem trudno je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało fachowym ślepiem trudno je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, banalnej obróbce oraz względnie niskiej odpłatności. Występują w wielu okręgach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy bądź wstępnie ociosuje, stawia na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przesyła do miejsca budowy ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany spoiwem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Gdy spoiwem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Oprócz podwaliny zlepiających występują tam również inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa kamieni na plot PVC na plot i furtę ogrodzeniowa, przybierają one wtedy wielorakie odcienie czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze ułożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż kroi się największe bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne wolno też siekać na sześciany o proporcjonalnych zarysach, użytkowane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Można także je porcjować przy pomocy specjalistycznych klinów i dłut na małe, nieregularnych obrysów odłamki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia z PCV wykorzystuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenia plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże głównie do stosowania w środku budynku, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie można zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru skweru a także własnych zamiłowań kształt kamiennych płyt może być różnorodny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki i ploty z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek tworzy się z skał wielorakiego konturu, ułożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje z fragmentów o niesymetrycznych konturach, trzeba je trafnie dobierać tzn. tak, by kształt każdego następnego integrował się z poprzedzającym. Ażeby takie płot było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe szczeliny w środku można wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia z plastyku należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Bez trudu przerastają też mchem a także wodorostami. Można to udaremniać pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań ewentualnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać brud z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą pozostać mocne rysy. Wyspecjalizowane jednostki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak potrzebujemy, by kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий